windykacja wierzytelności

pieczęć prewencyjna
doradztwo prawne
zakup wierzytelności

Debt Trading Partners BIS sp. z o. o.
(dawniej: Debt Trading Partners sp. z o. o. S.K.A.)
NIP: 521-356-81-12 REGON: 142406166
Adres do korespondencji: ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa
Adres: ul. Domaniewska 42 02-672 Warszawa